Donnerstag, 1. September 2016

KATA KATIĆ – III. IZBORNA JEDINICA – HRVATSKA STRANKA REDA!


KATA KATIĆza


III.-u IZBORNU JEDINICU
Pod slijedećim imenom ćete me pronaći 11. rujna 2016. na listi HRVATSKE STRANKE REDA za III. izbornu jedinicu na "mjestu broj 9" kao što ovaj primjer prikazuje:


GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ZASTUPNICA / ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U III. IZBORNOJ JEDINICI

redni broj. 10. HRVATSKA STRANKA REDA (HSR)
 1. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
 2. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
 3. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
  9. KATA KATIĆ
i tako do posljednjeg kandidata na listiPoštovane Hrvatice i Hrvati,

Cijenjene nacionalne zajednice Republike Hrvatske,

"HRVATSKA STRANKA REDA" izlazi na nadolazeće parlamentarne izbore 11. rujna 2016. u Republici Hrvatskoj sa svojim predizbornim programom!

PREDIZBORNI PROGRAM NAŠE STRANKE PREZENTIRA RAZVOJ I MODERNIZACIJU REPUBLIKE HRVATSKE KAO ŠTO SLIJEDI:


17. TOČAKA ZA RAZVOJ I MODERNIZACIJU TREĆE (III.) IZBORNE JEDINICE KOJE PREDLAŽE "HRVATSKA STRANKA REDA (HSR)"!


1. FUNKCIONIRANJE DRŽAVE

Zalagat ćemo se za propisivanje što jasnijih zakona u svim društvenim porama. Posebice ćemo se zalagati za dosljedno provođenje zakona u okviru razumnih rokova i istinu koja proizlazi iz svih, a ne iz jednostranih dokaza. Zalagati ćemo se za društveno uređenje, gdje će rad državnih institucija moći pratiti građani Hrvatske.

Zalagat ćemo se za Hrvatsku u kojoj će se cijeniti argumenti, poticati sve dobre inicijative te osigurati svakom građaninu Hrvatske osobna i pravna sigurnost, bez obzira tko on bio. Država mora osigurati putem Zakona ostvarenje temeljnih prava ljudi i jednaki tretman svih pred državnim institucijama.


2. MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Založit ćemo se za pokretanje „Poslovne suradnje malog i srednjeg poduzetništva Republike Hrvatske sa vodećim svjetskim automobiliskim koncernima“ (Daimler - Smart, Porsche, BMW, VW, Renault, Fiat, Chrysler, Ford) na bazi proizvodnje sastavnih dijelova za električna i hibridna vozila.

Svakom čovjeku koji ima dobru poslovnu viziju treba dati povoljne kredite, bez ikakvih kompliciranih uvjeta, s time da sve što od kredita kupi ne posjeduje dok kredit ne otplati u cijelosti. Smatamo da bi poduzetništvo u Hrvatskoj na taj način doživjelo svoj procvat. Treba suzbijati rad na crno mjerama "atraktivnog zapošljavanja" te gledati da se niti jedan poduzetnik ne uništi čistim administriranjem ili birokratskim aparatom. Prilikom bilo kojeg sudskog ili upravnog postupka, treba razlikovati namjeru od nepredvidivih rizika i jednostavno lošeg poslovanja ili neznanja.

Svakome se mora dati mogućnost da pokaže svoju kreativnost i sposobnost. U potpunosti poštovati prava radnika utvrđena donešenim zakonima. Zalažemo se da naša školovana mladež zauzme strateške položaje u gospodarstvu i bankarstvu. Zakoni koji uređuju međusobne odnose poduzetnika i radnika trebaju biti nedvojbeni i kratki, a sudovi učinkoviti u rješavanju nastalih sporova


3. MEDICINSKI TURIZAM

Založit ćemo se za pokretanje „Cijelogodišnjeg medicinskog turizma i wellnessa u Republici Hrvatskoj„!

Jačanje seoskog turizma i turističkog biciklizma, lovnog turizma, planinarenja, raftinga i sportskog ribolova biti će naš prioritet. Ubrzano podnošenje zahtjeva u navedenim vrstama turizma za certifikate održivog turizma: "TourCert", "European Ecolabel", "EarthCheck" i "The Green Kay" neophodno je što prije sprovesti!

Uvođenje u marketinšku koncepciju hrvatskog turizma "virtualne stvarnosti"! Korisnicima našeg turizma prezentirati hrvatske hotele, plaže, rijeke i jezera, biciklističke staze, nacionalne parkove, spomenike kulture te domaće festivale putem 3D naočala koje poslužuju "programi" virtualne stvarnosti!
Ta vrsta digitalnog marketinga je primjenjiva kako za turističke sajmove tako i za svaki turistički ured (ili TZ) koji prodaju "godišnje odmore"!


4. DEMOKRACIJA

Zalagat ćemo se za demokratski način djelovanja, kako same HRVATSKE STRANKE REDA - HSR, tako i cijelog hrvatskog društva. Poticat ćemo različitosti mišljenja, zalagati se za slobodno iznošenje različitih prijedloga te traženja različitih rješenja.

Aktivno ćemo se zalagati da se hrvatski građani što više potiču na aktivno uključivanje u kreiranje boljeg i pravednijeg društvenog uređenja Hrvatske. Zalagat ćemo se da se ova "strogo kontrolirana" demokracija pretvori u "pravu demokraciju". Ukinut ćemo izborni prag, jer i najmanji u našem društvu ima neku dobru ideju i ima pravo da ga se saluša.


5. PRAVOSUĐE

Svatko tko neće biti u stanju riješiti sudske predmete u razumnim rokovima, morat će otići. Zalagat ćemo se u svom političkom djelovanju za jednakost fizičkih i pravnih osoba pred zakonom i pravosudnom vlašću. Sudstvo treba raditi po propisanim zakonima Republike Hrvatske, odnosno kažnjavati počinioce prekršaja i kaznenih dijela kako je „netko zavrijedio“, a ne po tome „tko je tko“ i „koliko tko novca ima".

Zalagali ćemo se za uvođenje trećeg suda koji bi se bavio isključivo usklađivanjem sudske prakse na području Hrvatske. Po mišljenju HRVATSKE STRANKE REDA - HSR nije pravedno da za utvrđeno isto činjenično stanje pravne i fizičke osobe Republike Hrvatske budu različito suđene. Zalažemo se za omogućavanje revizijskog postupka pred „drugim sudom“, od onoga koji je donio odluku, svim osobama koje tvrde da su žrtve režiranog sudskog postupka, odnosno osuđenim zviždačima (osobama koji su ukazivale na spregu vlasti i kriminala).

Pravosuđe nikako ne smije biti podmitljivo ili korumpirano. Samo, ako će pravosuđe dobro funkcionirati i sve ostalo će u Hrvatskoj dobro biti. Zvanje sudca mora postati poziv, a ne obično radno mjesto. Sudac se ne smije vezati za nikakve gospodarske, društvene ili političke grupacije. U sudskim procesima ne smije postojati niti najmanja sumnja u pristranost suca. Zalažemo se da onog trenutka kada građanin pred nadležnim sudom izjavi sumnju u pristranost suda, da mu se automatizmom dodijeli drugi sud u Republici Hrvatskoj po njegovom izboru jer nepristranost treba postati glavna kvaliteta hrvatskog sudstva.


6. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I STOČARSTVO U RH

Zalagat ćemo se za pokretanje projekata "Vertikalne poljoprivrede i kontejnerskog uzgoja hrane" koji omogućavaju 12-mjesečnu ekološku proizvodnju povrća i ribe!

Zalagat ćemo se za jačanje ekološke poljoprivrede i stočarstva prvenstveno u Slavoniji, Baranji i Srijemu te jačanje pčelarstva. Pokretanje projekata "Gradskog pčelarstva" je danas trend i gradovi u Republici Hrvatskoj trebaju pratiti taj važan trend. Jedan znanstvenik je rekao: "Kada nestanu pčele, nestati će i ljudi"!


7. INDUSTRIJSKO PROGRAMIRANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zalagat ćemo se da se u Hrvatskoj masovno pokrene industrijsko programiranje za automobilsku industriju, svemirsku, zrakoplovnu industriju i dronove, programiranje za industrijske strojeve i robote, izrada aplikacija za smartphone, programiranje algoritama za burze, izrada programa za 3D printere, izrada programa za 3D virtualnu stvarnost, izrada aplikacija za "pametnu odjeću" te izrada softvera za kompjutersku industriju.


8. TEKSTILNA INDUSTRIJA

Založit ćemo se za pokretanje „Tekstilne industrije na bazi tehničkih vlakana u Republici Hrvatskoj, odnosno industrije bazirane na 3D printanju iz karbona„!

Tu spadaju proizvodi od tehničkih vlakana za svemirsku industriju, za industriju električnih automobila, medicinsku industriju, arhitekturu, energetiku, proizvodi u području „bionike“ i „inteligentna odjeća"! Ti proizvodi se danas prodaju na svih 5 kontinenata, pripadaju u visoku tehnologiju i trebaju činiti bazu hrvatskog izvoznog asortimana.


9. INVESTICIJE I VRAĆANJE DRŽAVNOG DUGA, TE „SPAŠAVANJE" GRAĐANA IZ DUŽNIČKOG ROPSTVA

Založit ćemo se za pokretanje „Investicija niskog rizika u Republici Hrvatskoj“, prioritetno za hrvatske investitore iz Iseljeništva i Domovine.

S jačanjem BDP-a Republike Hrvatske postupno pokrenuti proces "Reprivatizacije" prodanih hrvatskih tvrtki, banaka, osiguranja, telekomunikacije, itd. koje su od nacionalnog interesa za hrvatski narod. Kupovina prodanoga biti će skupa i dugotrajna, ali je neizbježna. Potrebno je kupovati tvrtku po tvrtku u ponovno većinsko vlasništvo Države Hrvatske (najmanje 51% dioničkog udjela)!

S jačanjem BDP-a Republike Hrvatske postupno kupovati certificirane zlatne poluge s ciljem ponovnog stvaranja "Državnih rezervi zlata Republike Hrvatske" kao temelja monetarne i socijalne stabilnosti zemlje. Zlatne rezerve Republike Hrvatske su rasprodane!

S jačanjem BDP-a Republike Hrvatske početi vraćati "Državni dug Republike Hrvatske" te tako sistematski smanjivati visinu kamate na dug koju svaki mjesec plaćamo. Republika Hrvatska je upala u dužničko ropstvo!


10. POVEZIVANJE ŠKOLA I PODUZEĆA

Bolje povezivanje hrvatskih Falulteta, ali i srednjih škola sa tvrtkama i institucijama u Republici Hrvatskoj.

Povezivanje teorije i prakse posebice u područjima inovativnih i modernih tehnologija te softwera, vertikalne poljoprivrede, kontejnerskog uzgoja hrane, gradskog pčelarstva, gradske poljoprivrede – city gardening, recyclinga i remanufactoringa!

Ubrzano uključivanje hrvatskih osnovnih i srednjih škola u PARTNER PROGRAM Europske unije "ERASMUS +". Taj program daje školama na raspolaganje nepovratna financijska sredstva koja koriste za "predloženi projekt"!


11. EKOLOGIJA

Zalažemo se za:

1. Postavljanje „Fotonaponskih (solarnih) sustava“ na krovove vrtića, škola, fakulteta, bolnica, sportskih dvorana, općinskih i županijskih zgrada, vojarni, crkvenih zgrada, muzeja, turističkih zajednica i gradskih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Tu podrazumijevamo postavljanje fotonaponskih sustava u suradnji sa HEP-om kao "Povlašteni proizvođači električne energije", ali i postavljanje "potpuno autonomnih solarnih sustava" za osobne potrebe, odnosno potrebe zajednica!

Proizvodnju i montažu "Mini Hidroelektrana (malene vodenice)" na rijeke i veće potoke u svrhu dobivanja električne energije i kao turistička atrakcija!

Republika Hrvatska uvozi 50% električne energije za osobne potrebe.
Do 2020. godine Republika Hrvatska se obvezala osigurati 20% udjela u potrošnji elekltrične energije iz domaćih obnovljivih izvora (sunce, voda, vjetar i biomasa)!

2. Lakši „Pristup fotonaponskih (solarnih) sustava građanima Republike Hrvatske te jednostavnije i brže ishodovanje dozvola za povlaštene proizvođače električne energije„!

3. „Brže uvođenje elektromobiliteta u hrvatski turizam“ (električni automobili, električni mopedi, električni bicikli te električna plovila i brodice).

Uvođenje "CAR2GO projekta" u velike hrvatske gradove (primjer Osijek). Projekt se odnosi na električne automobile koji stoje na usluzi građanima!

4. Dodatno subvencioniranje „Ekološke poljoprivrede i stočarstva u Republici Hrvatskoj“, također pojačano subvencioniranje istih kroz fondove Europske unije.

5. „Očuvanje ribljeg fonda u rijekama, jezerima i Jadranskom moru. Očuvanje cjelokupne flore i faune u Republici Hrvatskoj“!

6. Zabranu daljnjeg izdavanja koncesija na izvore pitke vode te zabranu prodaje izvora pitke vode u Republici Hrvatskoj domaćim ili stranim ponuđačima. "Reprivatizacija prodanih izvora", odnosno kupovina prodanih izvora natrag u 100% vlasništvo države, grada ili općine! Voda pripada hrvatskom narodu!

7. Proglašenje dodatnih „parkova prirode i biotopa“ zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj!


12. SOCIJALNI PROGRAM

1. Smanjenje poreza na mirovine zarađene u inozemstvu sa 40% na 20%! Za inozemne mirovine u Republici Hrvatskoj koje su više od 6.001,00 kn umirovljenici plaćaju 40% poreza.

S porastom BDP-a Republike Hrvatske sistematski smanjivati porez na inozemne mirovine u stopama od 5% sve do konačnih 20% poreza. S 20% poreza na inozemne mirovine oporezivati sve umirovljenike. Najniže inozemne mirovine (nivo socijalne pomoći Republike Hrvatske) osloboditi plaćanaj poreza.

2. Besplatan topli obrok za svako dijete u hrvatskim osnovnim školama!

3. Povećanje najmanjih (domaćih) mirovina u Republici Hrvatskoj paralelno s rastom stope inflacije!

4. Razmjenu učenika i studenata Hrvatske na renomiranim školama i univerzitetima u svijetu.

5. Odlaženje hrvatskih učenika i studenata na stručnu praksu (Praktikum) u vodeće europske tvrtke i institucije. Posebice tvrtke i institucije u njemačkoj pokraini Baden-Württemberg: Daimler, Porsche, Smart, Bosch, Stihl, Simens, Kärcher, Alcatel, Mahle, Würth, ZÜBLIN, UPS Ditzingen, BW Bank, Stuttgarter Volksbank, Bausparkassen, TÜV, DEKRA, Kaufhaus, Hotel Maritim, Katharinenhospitel, Deutsche Touring, Univerzität Stuttgart, Stuttgarter Straßenbahn, Stadtwerke Stuttgart i ostalih 100 srednjih i većih tvrtki (institucija) u široj okolici Stuttgarta!

6. Uvođenje laptopa i tableta u škole kao temelja elektroničke pismenosti i digitalizacije te zamjene za „preskupe školske udžbenike“!

7. Jačanje volonterskih organizacija i volonterskog rada u Republici Hrvatskoj. Startanje "Masovnih volonterskih projekata" posebice u području sezonskog turizma i sezonske berbe u poljoprivredi!

Volontere se u ovom smislu smatra zaposlene osobe, umirovljenike ali i učenike i studente koji dio svog slobodnog vremena dobrovoljno provode "besplatno" pomažući zajednici.

8. Zalagat ćemo se za kompletnu promjenu Zakona o socijalnoj skrbi te uvođenje temeljnog dohodka. Neće više naši Slavonci odlaziti van, jer će moći živjeti i u Hrvatskoj.


13. POLITIKA

Zalagat ćemo se za:

1. Uvođenje emisija na HRT-u koje će predstavljati jednako-proporcionalno sve političke snage kako III. izborne jedinice, tako i cijele Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj je od osnutka države do danas registrirano preko 300 političkih stranaka. Međutim mediji u našoj zemlji daju jedino medijsku pozornost prvim najvećim desetak stranaka, a druge tretiraju kao da ne postoje.

2. Uvesti kazne za medije koji u svom besplatnom prostoru favoriziraju samo "neke" političke opcije.

3. Ukidanje preskupih i nelikvidnih 20 Županija (15 od 20 posluju u minusu), te uvođenje „Pet hrvatskih Banovina“ sukladno državnom grbu Republike Hrvatske!
Otvaranjem novih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj postepeno i sistematski smanjivati birokratski aparat hrvatskih županija. Otpuštenim zaposlenicima županija ponuditi "novostvorena" adekvatna radna mjesta u realnom sektoru s istom ili većom plaćom.

U potpunosti izbjeći slanje "bivših" zaposlenika županija na Hrvatski zavod za zapošljavanje! Kada se birokratski aparat hrvatskih županija smanji na ¼ sadašnjeg raspustiti županije te uvesti "Pet hrvatskih Banovina"!

4. Zastupljenost većeg broja žena u lokalnoj i parlamentarnoj politici Republike Hrvatske!

5. Organizirano učenje hrvatskog jezika (kampovi) za djecu iz iseljeništva na školskim praznicima u Koprivnici, Križevcima, Bjelovaru, Dubravi, Daruvaru, Osijeku, Vukovaru itd.

6. Jačanje političkih prava Hrvatskog iseljeništva u Republici Hrvatskoj!

Nakon Izraelaca Hrvati su najraseljeniji narod na svijetu. Prvi puta u povijesti živi više Hrvata izvan Republike Hrvatske nego u njoj!

7. Omogućiti reviziju svih nevino osuđenih zviždača i dati im pravo na rehabilitaciju na „drugom i nepristranom“ sudu.


14. VIZIJA

Osnovno načelo HRVATSKE STRANKE REDA - HSR je služiti građanima.

Zastupnici naše stranke uvijek moraju biti spremni saslušati građane, pokušati pomoći građanima i biti uz svoje građane kao njihovi istinski zastupnici.

Dužnost je zastupnika HRVATSKE STRANKE REDA - HSR poštovati građane koji su im ukazali povjerenje na izborima i zalagati se za osobnu i pravnu sigurnost svakog građana. Naš moto je: Zadovoljni građanin“!

Bahatost i tretiranje naših građana-birača kao "zraka" od stranačkih zastupnika nekih političkih stranaka Republike Hrvatske je nedopustivo.

Naša HRVATSKA STRANKA REDA - HSR je prijatelj građana Republike Hrvatske!


15. POLICIJA

Policija mora biti nestranačka!

Policija treba biti dobro plaćena. Policija treba čuvati svoj ugled, a svu nemoralnost, koruptnost ili kriminal iz redova policije treba počistiti. Svaka radnja i postupak policije treba biti dokaziv i nikakve sumnje u postupanje policije prema građanima ne smije biti.

Policija treba biti stroga, ali uvijek u svojem postupanju pravedna.
Isto vrijedi i za državne odvjetnike i suce.


16. JASLICE, DJEČJI VRTIĆ, ŠKOLA, FAKULTET

Roditelji trebaju u svakom trenutku odgoja i razvoja svog djeteta imati pomoć institucija.

S obzirom na ubrzani ritam života, potrebno je za svako dijete iznaći mjesto u odgovarajućoj instituciji, dok roditelj radi i nije u mogućnosti adekvatno i kvalitetno se brinuti o djetetu. Institucije za dijete trebaju biti slične roditeljskom domu, pune ljubavi i topline. Djelatnici trebaju imati dobre plaće za svoj rad. Treba stvoriti uvjete za cjelodnevni boravak djece, ukoliko su potrebe roditelja s obzirom na poslovne obveze takve.
Treba stimulirati institut profesionalnih dadilja djece.

Obvezno školovanje treba biti u potpunosti besplatno, a niti jednom djetetu na teritoriju Republike Hrvatske ne smije biti dopušteno, da „izigra“ institut obveznog školovanja. Nacionalne zajednice ne smiju biti izuzete od obveznog obrazovanja, također djeca izbjeglih migranata u našoj zemlji. Dijete koje neopravdano ne pohađa školu, treba smjestiti u dom za odgoj djece i vratiti ga čim se otklone njegovi odgojni problemi.

Uvesti u školama i fakultetima obvezni nadzor, redarstvo.
U škole više pedagoga, sociologa i obvezni sistematski pregledi djece i nastavnika.

Znanstvenicima treba stvoriti dobre uvjete za rad u Hrvatskoj. Školsko gradivo treba biti racionalizirano sa puno prakse, tako da polaznik programa doista postane stručnjak svog područja.

Treba posebno nadarenim učenicima omogućiti učenje dodatnih sadržaja i školskih predmeta prema njihovim željama i afinitetima. Treba graditi školski sustav u kojem će svaki polaznik znati gdje će raditi kada završi školovanje.

Broj polaznika nekog zanimanja učenika, treba diktirati struka i njihove potrebe. Udžbenici trebaju biti razumljivi uzrastu djeteta. U znanostima koje ne doživljavaju stalne promjene, udžbenici moraju imati trajnu vrijednost. Treba biti sloboda odabira autora udžbenika namijenjenog nekom školskom programu.

Zalažemo se za „besplatnu školu“ izuzetno nadarenim učenicima. Republika Hrvatska bi trebala nadarene učenike stipendirati do kraja studija, uz uvjet da svoje znanje budu obvezni uložiti u prosperitet naše zemlje.

Jedino znanje i zalaganje učenika mora biti „izvor njegovih privilegija“ u školi. Drugih nikakvih privilegija ne smije biti.


17. POREZNI SUSTAV


Porezni sustav treba graditi na načelima jednakosti.

Svi su dužni plaćati svoj porez u proračun. Strogo treba onemogućiti bilo kakvo manipuliranje poreznim sustavom „radi uništenja“ bilo kojeg poslovnog subjekta, točnije poslovne konkurencije. Porez moraju plaćati OPG-ovi, srednje i malo poduzetništvo u Republici Hrvatskoj, a posebice veliki koncerni u našoj zemlji koji na sve načine pokušavaju izbjeći plaćanje "potpunog" poreza.

Prijetnje velikih koncerana u našoj zemlji o "otpuštanju radnika" moraju biti sudski sankcionirane te naplatu "punog" poreza koncerana sprovesti bez iznimki.

Djelatnici u poreznoj upravi ne smiju biti stranački orijentirani, a pogotovo da bi se njihova stranačka pripadnost odražavala u njihovom radu.

Rad poreznog sustava se treba bazirati na načelima poštenja, reda i zakona. Porezni djelatnici ne smiju na svoje ime imati dionice u nekom poduzeću, ne smiju sami biti vlasnici poduzeća, ne smiju imati nikakve veze sa niti jednim gospodarskim subjektom, jer u suprotnom moraju odlučiti čemu će posvetiti svoj život "radu u državnoj sluzbi ili privatnom poduzetništvu".

Porezni sustav treba stimulirati proizvodnju. Poreznim oslobađanjem treba podržati djelatnosti u izumiranju, kao povijesni podsjetnik. Uvođenjem reda u gospodarstvo i plaćanja dospjelih obveza svih sudionika, doći će do smanjenja prevelikog poreza u Republici Hrvatskoj.

Visoki porezi su velikim dijelom rezultat rada na crno. Svi oni koji rade na crno trebaju legalizirati svoje djelatnosti, a to im se mora isplatiti upravo smanjenjem poreznih obveza. Nitko u poreznoj politici ne smije biti izuzetak.

Umjesto ukidanja poslovnih subjekata, prvenstveno treba uvesti savjetovanje poslovnog subjekta, te precizno odrediti koji je oblik oporezivanja za njega najbolji. Redefinirati kompletan proračun Republike Hrvatske na način da se drastično povećaju sredstva za obrazovanje i znanost.

Trošenje državnog novca treba strogo kontrolirati i drastično kažnjavati svaku zlouporabu. Treba smanjiti državnu potrošnju. Trebamo promjenu poreznog sustava, sa progresivnim oporezivanjem dohotka i dobiti. Moramo konačno poticati ulaganja, inicijative i izume.


Izrada našeg programa u 17. navedenih točaka jednim dijelom je sažetak tema

koje su objavljene u izdanim knjigama Dražena Katića iz područja realne

ekonomije, održivog razvoja, međugeneracijske solidarnosti te socijalne

pravednosti, kao što slijedi:

1. "Modernom ekonomijom u bolju zajedničku budućnost“, 2013, Stuttgart, Njemačka, Peleman Industries NV
2. "Posljednja ruža hrvatska“, 2014, Stuttgart, Njemačka, Peleman Industries NV
3. "Održiva ekonomija Republike Hrvatske“, 2014, Stuttgart, Njemačka, Peleman Industries NV
4. "Izazovi globalizacije u 21. stoljeću“, 2015, Stuttgart, Njemačka, Peleman Industries NVMOJ ŽIVOTOPIS:

Kandidat sam HRVATSKE STRANKE REDA za treću (III.) izbornu jedinicu na parlamentarnim izborima 11. rujna 2016. u Republici Hrvatskoj.
Rođena sam u ratu 1941. godine u malom ličkom selu Lipošćaki nedaleko Ogulina. Bilo nas je petero braće i sestara. Majka je bila kućanica, a otac je imao povremeno zaposlenjo, najčešće na gradnji puteva. Živjeli smo od poljoprivrede i stočarstva. U ratnim i posljeratnim godinama u Lici je vladala glad. Bilo je dana kada u kući nije bilo ni kruha.
Kao djeca morali smo pored škole pomagat na njivi i voditi stoku na pašu. Na paši se je i učilo. Bilježnica nismo imali, već pločicu i kredu. U školi smo često imali nešto za pojesti i po šalicu mlijeka. Danas kada gledam na televiziji da su djeca u hrvatskim školama gladna, a za luksuz se istovremeno troše milijoni obuzme me i ljutnja i tuga.
Kao mlada djevojka morala sam donijeti važnu odluku. Moja majka je željela da se udam i ostanem na selu. Međutim težak seoski život, surova lička klima nisu me privlačili. Željela sam otići u grad. Poslala sam molbu za posao u Sloveniju. Nakon određenog vremena dobila sam poziv za predstavljanje. Skupili smo nešto novca te sam otišla u Metliku u Sloveniju predstaviti se za posao u tekstilnoj fabrici. Radila sam 5 godina u Sloveniji, dolazila u Liku uvijek kad sam mogla te davala nešto novca roditeljima koliko mi je od plaće ostalo.
Današnja djeca moraju kao i ja odlaziti "trbuhom za kruhom" u bijeli svijet. Moraju ostaviti i svoje prijatelje i roditelje, jer u Hrvatskoj nemaju posla.
Kada mi je prije dvije godine moj sin koji mi je došao u posjetu pokazao "nekakav program razvoja" odmah nisam shvatila o čemu se radi. Tek nekoliko dana poslije uzela sam "taj program" i u miru ga pročitala. Vidjela sam da je to nešto sasvim drugo od onoga o čemu nam pričaju naši političari svakog dana na televiziji. I da ne duljim.
Na ovim parlamentarnim izborima odlučila sam podržati HRVATSKU STRANKU REDA i njen program razvoja jer mi je dosta gledati svakog dana sve veću bijedu i neimaštinu. Narod kopa po kantama za smeće i skuplja flaše. Toga prije nije bilo. Želim da današnji mladi ljudi ne žive u bijedi u kojoj smo mi živjeli u poratnim godinama u Lici. Želim da nam svima u Hrvatskoj bude bolje.Dragi birači,
Ja sam samo jedna od mnogobrojnih hrvatskih umirovljenika. Većina nas dobiva male mirovine, a radili smo cijeli život. Fabriku u kojoj sam ja zaradila mirovinu su zatvorili kao i mnoge druge tvornice. One koje nisu zatvorili su prodali.
Mi idemo stalno na izbore i stalno čekamo "bolje sutra", ali ispada da nas čeka

samo "gorje sutra". Neki ljudi su se preko noći obogatili. Imaju aute, brodove,

stanove, a drugi nemaju ništa.

Branitelji koji su išli u rat danas su bez posla, a mirovinu nisu dobili. Ja sam u

jednom ratu rođena, a drugi sam proživjela. Znam da je nakon rata teško, ali

rat je završio prije 20 godina, a ne vidi se pomak.


Želim da je bar ovoj djeci sutra bolje.


Dragi birači,
kao Vaša zastupnica u Hrvatskom saboru voditi ću brigu o hrvatskom narodu u cijeloj trećoj (III.) izbornoj jedinici te se boriti da svima bude bolje u Hrvatskoj.


Prije svega ću se boriti da se "djeca koja su otišla u bijeli svijet ponovo mogu vratiti kući" i u Hrvatskoj živjeti od svoga rada!


Ako ste u našem programu razvoja i modernizacije treće (III.) izborne jedinice prepoznali Sebe i Svoje želje, Svoja nastojanja i težnje, tada me na nadolazećim parlamentarnim izborima 11. rujna 2016. podržite Vašim glasom! (Broj 9 na listi HRVATSKE STRANKE REDA kao što slijedeći primjer pokazuje)!


GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ZASTUPNICA / ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
U III. IZBORNOJ JEDINICI

redni broj. 10. HRVATSKA STRANKA REDA (HSR)
  1. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
  2. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
  3. ime i prezime kandidatkinje/kandidata
  9. KATA KATIĆ
i tako do posljednjeg kandidata na listiOtvaram diskusiju o navedenom programu naše HRVATSKE STRANKE

REDA". Slobodno se i bez ustezanja oglasite u komentarima. Nije potrebna

posebna prijava, nema cenzure napisanog teksta. Međutim svako vrijeđanje po

bilo kojoj osnovi rezultirati će brisanjem napisanog.

Lijep pozdrav,

Kata KatićP.S. NAŠ PREDIZBORNI PROGRAM ZA XI. IZBORNU JEDINICU (HRVATSKA STRANKA REDA) NALAZI SE POD SLIJEDEĆIM LINKOM:Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen