Dienstag, 10. April 2018

Mislav Kolakušić: ukinimo sve suce koji šefuju, a ne sude + KOMENTAR!

Gornja slika i citirani tekst preuzeti su sa online portala "vecernji.hr", 09.04.2018

https://m.vecernji.hr/vijesti/mislav-kolakusic-ukinimo-sve-suce-koji-sefuju-a-ne-sude-1237833

"Nužna je prava reforma pravosuđa temeljem koje bi u novoj mreži sudovi bili mobilniji i ujednačeniji u rješavanju predmeta
Sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić, česti kritičar anomalija u našem pravosudnom sustavu, u povodu teksta u Večernjakovu Obzoru u kojem smo se bavili reorganizacijom sudova, izložio nam je najradikalniju ideju kad je riječ o vođenju sudova – ukidanje funkcija predsjednika sudova i odjela te njihovih zamjenika.

Izložite čitateljima vašu ideju koja se temelji na jednostavnoj računici?

U Hrvatskoj imamo 58 prvostupanjskih sudova i 122 njihove ispostave te 18 žalbenih. Što znači da imamo 152 predsjednika sudova i njihovih zamjenika te oko 440 predsjednika odjela i njihovih zamjenika, što u realnosti predstavlja barem 30.300 manje riješenih predmeta svake godine. Dakle, bez ikakvog pravnog, ekonomskog ili bilo kojeg drugog opravdanog razloga imamo 592 suca koji su oslobođeni rješavanja predmeta u cijelosti ili u znatnoj mjeri. Godine 2006. imali smo 255 sudova (510 predsjednika sudova i zamjenika te više od 1000 predsjednika odjela i zamjenika), 2014. imali smo 158 sudova pa nije teško dokučiti jedan od razloga tako brojnih neriješenih predmeta iako imamo 1900 sudaca. Trećina sudaca nije rješavala predmete.

Što je posao vodećih ljudi na sudovima? Koliko im radnog vremena oduzima upravljanje sudom?

Ne postoji ni jedan opravdani razlog da se stvaraju i promoviraju „nadsuci“ jer je to temelj za stvaranje kasta u pravosuđu, a s druge strane znatno umanjuje broj riješenih predmeta. Predsjednik suda ima 100% oslobođenje od rješavanja predmeta, što znači da im se izborom za predsjednika suda gotovo automatski osigurava i napredovanje na viši sud, zamjenik predsjednika 50%, predsjednik odjela 30% i to su samo početna oslobođenja. Suci bi se trebali baviti isključivo radom na predmetima, a kod nas preostali suci više vremena troše na unošenje podataka u cijelo desetljeće zastarjeli centralizirani kompjutorski sustav ICMS, obračun i naplatu pristojbe te troškova postupka nego na pravi sudački posao, a to je primjena prava u svrhu ostvarenja pravde.

Ali i vi ste se kandidirali za predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu?

Kao što i na društvenu ulogu suca gledam iz puno šire perspektive, tako sam i na ulogu predsjednika suda gledao kao na mogućnost za redefiniranje te uloge. Na mogućnost da ta funkcija postane općekorisna tako da Ministarstvu pravosuđa ponudim nova zakonodavna rješenja temeljena na iskustvu i potrebama sudaca koja bi dovela do efikasnijih i ekonomičnijih sudskih postupaka. Plan i program rada koji sam predao DSV-u uz prijavu na natječaj potpuno je drukčiji od svih ostalih. Nije im se svidio. Šteta što se predloženi programi rada drže u tajnosti umjesto da se objavljuju pri svakom natječaju.


Nekoć su predsjednici sudova mogli i manipulirati predmetima dodjeljujući ih “svojim” sucima ili sucima čiji im je pravni stav poznat kad je potrebno suptilno usmjeriti rješavanje predmeta. Ima li nakon uvođenja kompjutorske dodjele predmeta još prostora za manipulaciju?
 
Vrhovni sud RH i Visoki trgovački sud RH tek su nedavno prešli na elektroničku dodjelu predmeta pojedinim sucima, desetak godina kasnije nego pojedini prvostupanjski sudovi. Bilo bi zanimljivo čuti zašto je tome tako. Elektronički način dodjele predmeta može biti postavljen tako da je njime gotovo nemoguće manipulirati, a i ne mora. Razgovarajući s kolegama, teško nam je oteti se dojmu da se predmeti potpuno dodjeljuju bez utjecaja ljudske ruke. Načini manipulacije su čekanje s upisivanjem predmeta dok točno određeni sudac ne dostigne potrebnu razinu opterećenosti predmetima ili privremeno isključenje iz dodjele pojedinih sudaca pa sustav „automatski“ daje predmet neisključenom ili neisključenima.

Vi biste sve te upravljačke poslove prepustili ravnateljima, odnosno menadžeri bi upravljali sudom? Bi li to rješenje bilo problematično s gledišta neovisnosti sudbene vlasti?

Upravo to bi pridonijelo neovisnosti sudske vlasti i u potpunoj odvojenosti od utjecaja izvršne vlasti na izbor predsjednika sudova, a preko njih i na suce kojima se predmeti dodjeljuju u rad. Predsjednici sudova su kao i gradonačelnici, mali bogovi, pripadnici više kaste. Najlakši i najkraći put utjecaja na suce je upravo preko uloge predsjednika suda. Godišnji raspored sudaca i dodjela predmeta u rad trebaju biti kompjutorizirani i što više udaljeni od ljudskog utjecaja. Godišnjim rasporedom poslova pojedini suci se itekako mogu nagraditi ili se nad njima može izvršiti mobing, sve ovisi o nadsucu – predsjedniku suda. Nabavu tonera i toalet-papira ionako treba prepustiti centraliziranoj sudskoj nabavi.

Jesu li nam potrebni specijalizirani sudovi, upravni i trgovački, bi li se i njih moglo pripojiti redovnim sudovima?

Nužna nam je prava reforma pravosuđa temeljem koje bi se nova mreža sudova, koji bi bili mobilniji u načinu rješavanja predmeta te ujednačeniji u načinu rješavanja istovrsnih sudskih predmeta. Danas takoreći svaki žalbeni sud ima svoju pravnu praksu u pogledu istih činjeničnih i pravnih situacija, što je nedopustivo. Hrvatskoj je dovoljno sedam prvostupanjskih i četiri žalbena suda. S jedne strane je lijepo da svaki grad ima svoj sud, ali želimo li brzo i efikasno pravosuđe jedna od mjera je stvaranje manje efikasnijih sudova u kojima se suci raspoređuju na rad na predmetima ovisno o njihovu broju u određenom pravnom području. Uz tu mjeru nužne su i reforme obračuna troškova sudskog postupka te visine zatezne kamate.

Troškovi postupka po uzoru na Njemačku moraju biti po principu da se trošak priznaje do visine plaćene sudske pristojbe, a zatezna kamata ne smije biti viša od par postotaka. Uz te dvije mjere više ne bi postojao razlog za odugovlačenje postupaka, kao sada kada se troškovi obračunavaju na osnovi broja radnji u postupku i kada dugotrajnost sudskog postupka jamči tužitelju ogroman profit temeljem zateznih kamata. U ta dva problema leži odgovor zašto Hrvatska, za razliku od ostale Europe, ima iznimno malo postupaka mirenja, a izrazito dugotrajne sudske postupke. U njima je puno manja zarada."

  KOMENTAR:

Ovaj komentar pisem kao clan Glavnig odbora politickog pokreta "ZAUVIJEK VJERNI DOMOVINI".

Politicki pokret ZAUVIJEK VJERNI DOMOVINI je spreman za prijevremene parlamentarne izbore u RH kao i za izbore za nase predstavnike u Europskom parlementu 2019. S obzirom nanavedeno trazimo koalicijske partnere prije svega za Izbore Europarlamentaraca 2019. Bez ustezanja nam se javite ako se osjecate pozvanima.

Naš Politički Pokret nije i neće biti politička stranka, već skup Hrvatskih patriota od demokršćanske političke orijentacije, socijaldemokratske, liberalne, pravaške, konzervativne, ekološko-socijalne, pa do reformističke političke orijentacije.
Naš pokret nije i neće biti registriran, pa ga nemojte tražiti u registru stranaka. Naši kandidati nastupaju na lokalnim i državnim izborima kao "slobodni-nezavisni kandidati"! Najčešće koaliramo sa političkim strankama i "pod zastavom" jedne od tih stranaka izlazimo kao nezavisni kandidati na izbore. Našim političkim Pokretom upravlja GLAVNI ODBOR (7 članova) koji demokratskim putem (jedan član-jedan glas) donosi sve bitne odluke vezane za Pokret. Članovi u GLAVNOM ODBORU su iz Domovine Hrvatske i Hrvatskog Iseljeništva.
Mi nemamo kao političke stranke "statut" koji nas povezuje i definira rad Pokreta te rad i kodeks pripadnika pokreta. Mi imamo "Program u 28 točaka" koji je ujedno i naš cilj političkog rada. Međutim mi taj program nismo napisali za sebe, već za Hrvatski narod i za sve jedinice Lokalne samouprave koje ga žele primjenjivati. Naš program od 2014. godine stoji na raspolaganju svim političkim strankama i nezavisnim listama da ga primjene tamo gdje je to moguće i gdje postoji potreba. Naravno da je korištenje našeg programa "na dobrovoljnoj bazi"!
Naš Politički pokret nije zadovoljan radom premijera Plenkovića kao ni radom Hrvatske Vlade u cijelini. Trenutna Vlada nije izabrana "demokratskim putem" na slobodnim državnim izborima 2016. godine. "Političkim pučem" koji je izveo premijer Plenković otpuštajući 3 MOSTOVA ministra srušena je legitimna Hrvatska Vlada. Slijedila je ostavka predsjednika Hrvatskog Sabora gospodina Bože Petrova (MOST). Tri novo imenovana ministra nisu odabrani iz redova MOSTA, a samim time je ukinuta parlamentarna volja Hrvatskog naroda iz 2016. godine.
Imenujući novim predsjednikom Hrvatskog Sabora gospodina Jandrokovića udaren je temelj političkoj diktaturi u Domovini Hrvatskoj. Ustav Republike Hrvatske kaže:
II. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
(2) U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
(3) Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.
Trenutna Vlast u Domovini Hrvatskoj ne proizlazi iz naroda kao što navodi Članak 1, stav 2. Ova Vlast nije nastala neposrednim odlučivanjem Hrvatskog naroda na slobodnim izborima 2016., već tzv. "političkim preslagivanjem", što nije demokratska metoda, već metoda "političkog inženjeringa"!
Naš Politički pokret je do sada nastupio na slijedećim političkim izborima u Republici Hrvatskoj:
2015. Državni izbori – mjesec dana prije samih izbora zbog "loših koalicijskih ponuda" odustali smo od kandidature naših nezavisnih kandidata i prekinuli predizbornu kampanju.
2016. U Koaliciji sa Hrvatskom Strankom Reda (HSR) i Hrvatskom nezavisnom listom Subotica izišli smo na Državne izbore u 4 izborne jedinice.
2017. - U Koaliciji sa HSS-om i SDP-om izišli smo na Lokalne izbore u gradu Duga Resa.
- U Koaliciji sa Hrvatskom Demokratskom Strankom, HKDU-Marko Veselica, Pokretom
Zajedno i Ujedinjenom Strankom Prava izišli smo na Lokalne izbore u gradu Zagrebu. 
 
Naš politički pokret ne robuje niti jednoj političkoj ideologiji. Članovi našeg glavnog odbora su demokršćanske, socijaldemokratske i pravaške političke orijentacije koji se zalažu kao patrioti za dobrobit Domovine.

Nefunkcioniranje sadasnje Hrvatske vlade pokazuju slijedeci primjeri:


1) Obratio sam se u ime Glavnog odbora naseg Politickog Pokreta ministru financija Maricu sa "PRIJEDLOGOM za njegovu ostavku". Do danas ministar Maric na prijedlog nije odgovorio i ako ga na to obavezuje Hrvatski Ustav, citiram:

Članak 46.

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.


Vise o prijedlogu za ostavku pod:


2) Nakon nedavna dva pokusaja silovanja Hrvatica u Zagrebu od strane stranih drzavljana koji uzivaju politicki azil u Domovini Hrvatskoj obratio sam se ministru policije gospodinu Bozinovicu sa zamolbom da "da televizijsku izjavu" za javnost te na taj nacin svojim autoritetom poveca nivo sigurnosti za djevojke i zene u Hrvatskoj. Do danas to nije ucinio. Takodjer mi nije odgovorio na moje pismo iako ga na to obavezuje Hrvatski Ustav, clanak 46.

Prvo pismo:Drugo pismo:


3) Pismo ministrici dr.sc.Dalić - Žalba protiv Tržišne inspekcije Ministarstva Gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske!


Gospodin Plenkovic nije niti u jednom od gore navedena tri slucaja reagirao i pozvao spomenute ministre na odgovornost.
Pismo Puckoj pravobraniteljici gospodji Vidovic:


Premijer Plenkovic je pokazao da nema kontrolu nad svojim ministrima, da ne moze ili ne zeli  zastititi Domovinu Hrvatsku od pozara, Hrvatice od pokusaja silovanja te nasu Domovinu od zloupotreba drzavnih-financijskih sredstava i privrednog kriminaliteta..

S obzirom na gore cetiri navedene tocke Politicki Pokret ZAUVIJEK VJERNI DOMOVINI dao je prijedlog parlamentarnoj opoziciji za "pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkovicu i cijelokupnoj Hrvatskoj Vladi"!

12.09.2017 poslano je pismo parlamentarnoj opoziciji
  SKICA PARLAMENTARNOG PROGRAMA Politickog Pokreta ZAUVIJEK VJERNI DOMOVINI za I. do X. izborne jedinice nalazi se POD LINKOM:
 


PARLAMENTARNI PROGRAM Politickog Pokreta "ZAUVIJEK VJERNI DOMOVINI" za XI. IZBORNU JEDINICU (HRVATSKO ISELJENISTVO), ZA SLIJEDECE PARLAMENTANE IZBORE NALAZI SE POD SLIJEDECIM LINKOM:

http://drazenkatic.blogspot.de/2017/07/xi-izborna-jedinica-hrvatsko.html

P.S. Prvi puta je Politicki Pokret Zauvijek Vjerni Domovini objavio 2014. godine svoj socijalno ekonomski program za razvoj Domovine Hrvatske na BLOGU www.drazenkatic.blogspot.de  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen